Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 2. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 5. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Predlog Opozorila o nezdružljivosti
4. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 6. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar