Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 07. 02. 2022

Komisija občinam podala priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije očinam izdala nekatera priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji pri nakupu, prodaji ali oddaji stvarnega premoženja občine. Občinam med drugim priporoča dokumentiranje vseh pomembnejših dejanja (sestanki, srečanja in podobno), ki se opravijo[…]

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 2. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar