Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 55. seje senata KPK – dopisna seja

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 55. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 12. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 53. seje senata Komisije
2. Osnutek Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog sprememb Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Komisiji za preprečevanje korupcije
4. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 8.00 do 12.00 ure, dne 10. 12. 2021, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 10. 12. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 55. seje senata KPK – dopisna seja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar