Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 56. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 56. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 12. 2021, ob 13.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 55. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Predlog Odločbe / Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZInfPK)
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 56. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar