Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pri urejanju nezdružljivosti funkcij še veliko prostora za izboljšave

S spletno okroglo mizo na temo nezdružljivosti funkcij se je danes končal Teden boja proti korupciji v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije. Razprava je pokazala, da gre za perečo tematiko, ki ji bo treba v prihodnosti nameniti dodatno pozornost – bodisi s spremembami zakonodaje, bodisi s pojasnjevanjem namena veljavnih omejitev, bodisi v smislu učinkovitejšega uveljavljanja sankcij.

Dogodek je potekal ob 9. decembru, mednarodnemu dnevu boja proti korupciji. V razpravi so sodelovali dr. Saša Zagorc, redni profesor in prodekan iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Robert Golobinek, predstavnik Ministrstva za pravosodje, Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, mag. Saša Jazbec, v. d. direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo ter dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija).

Sogovorniki so se dotaknili tako namena omejitev pri opravljanju dodatnih funkcij ali dejavnosti, preprečevanja nasprotja interesov, vprašanj uspešnega korporativnega upravljanja v primerih, ko so pri posamezniku nakopičene različne funkcije, kot tudi omejitev, ki veljajo za javne uslužbence. Največkrat je bila izpostavljena problematika lokalne ravni in poslancev. V zvezi s tema dvema področjema so trenutno aktualne tudi pobude za spremembe – v smislu odprave nekaterih prepovedi opravljanja funkcij za župane ter odprave prepovedi hkratnega opravljanja poslanske in županske funkcije.

»Čas je, da se opravi širša razprava glede posameznih določb, predvsem v smislu ozaveščanja namena omejitev nezdružljivosti funkcij, ki veljajo,« je izpostavila mag. Saša Jazbec, ki je dodala, da na MJU ne zaznavajo večje potrebe po spremembah veljavne zakonske ureditve. Da je stanje na lokalni ravni mnogo slabše kot na državni, je opozoril Gorazd Podbevšek, saj lokalne skupnosti ne poznajo pravil korporativnega upravljanja.

Pomembno je zaupanje v delo in vladavino prava

Sogovorniki so spregovorili tudi o razpršenosti ureditve nezdružljivosti funkcij, ki jo poleg Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) urejajo drugi področni zakoni. V teh, in ne v ZIntPK, so predvidene sankcije za kršitve, je povedal mag. Robert Golobinek, pri čemer pa te sankcije niso optimalne. »Če Komisija ugotovi kršitev, funkcionar pa kršitve ne odpravi sam, je to resen problem – tako z vidika zaupanja javnosti v delo funkcionarja kot z vidika zaupanja ljudi v vladavino prava,« je izpostavil. S tem se je strinjal dr. Saša Zagorc, ki je bil kritičen do ravnanj nekaterih poslancev, »ki se požvižgajo tako na zakonske določbe kot na integriteto«.

Da raven politične odgovornosti in politične integritete ni na želeni ravni, je izpostavil dr. Robert Šumi. Zato je pozval vse, ki bi morali javnosti predstavljati zgled, da pravila in zakone spoštujejo in da s svojim ravnanjem poskrbijo za to, da bo integriteta postala standard v slovenskem političnem prostoru.
Z današnjim dogodkom Komisija zaključuje Teden boja proti korupciji, katerega namen je ozaveščanje o pomenu integritete in preprečevanja korupcije. Na petih dogodkih nas je na daljavo spremljalo okoli 1800 slušateljev.

Pri urejanju nezdružljivosti funkcij še veliko prostora za izboljšave
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar