Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ustavitev 12 postopkov preiskav zoper zaposlene na ZRSBR v zvezi z nabavami zaščitne opreme

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je ustavila 12 postopkov preiskav, ki jih je lani v zvezi s sumi kršitev integritete pri nabavah zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla zoper pet uradnih oseb, zaposlenih oziroma nekdaj zaposlenih na Zavodu RS za blagovne rezerve. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v teh preiskavah ni potrdila.

Komisija je ustavila štiri postopke zoper nekdanjega v. d. direktorja ZRSBR Tomija Rumpfa, en postopek zoper nekdanjega direktorja ZRSBR Antona Zakrajška ter postopke zoper (nekdanje) javne uslužbence ZRSBR – Alojzija Černeta (tri postopke), Marka Naraločnika (tri postopke) in Ivana Galeta (en postopek). Preiskave je Komisija vodila zaradi sumov kršitev integritete uradne osebe v skladu z ZIntPK pri dogovarjanju oziroma sklepanju poslov za nabavo zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov s podjetji Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., Public Digital Infrastructure, družba za digitalno infrastrukturo, d. o. o., Hmezad – TMT transport, mehanizacija, trgovina, d. o. o., Tehno Mag d.o.o in Cross Continental, gradbeništvo, d. o. o. Vsi postopki, ki jih je Komisija vodila zoper navedene uradne osebe, so tako zaključeni, izjema je nekdanji direktor ZRSBR Anton Zakrajšek, v zvezi s katerim Komisija obravnava še dve zadevi.

Komisija je v omenjenih preiskavah pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila ter opravila razgovore z vsemi obravnavanimi osebami ter pričami. Kršitev ZIntPK v konkretnih primerih ni potrdila, zato je vseh 12 postopkov ustavila. Nobena od obravnavanih oseb pri sklepanju konkretnih poslov ni presegla svojih pristojnosti. Komisija je kot olajševalne okoliščine upoštevala izredne razmere, ki so spomladi leta 2020, ob začetku epidemije, ko so se sklepali obravnavani posli, narekovale hitro in učinkovito ravnanje, zato zaznane postopkovne nepravilnosti po mnenju Komisije niso takšne narave, da bi jih bilo mogoče označiti za kršitev integritete posamezne uradne osebe.

Dve zadevi zaključeni, 12 ustavljenih in sedem še v teku

V okviru vseh navedenih preiskav pa je Komisija zaznala tveganja za nastanek kršitev s področja dela Komisije, ki se nanašajo na izvajanje pristojnosti in nalog ZRSBR, zato je temu izdala priporočila. Ta se nanašajo predvsem na transparentnost pri sklepanju pogodb v okviru javnega naročanja in enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

Vseh pet obravnavanih oseb je Komisija obvestila o ugotovitvah in ustavitvi postopkov. Od 21 preiskav, ki jih je Komisija zoper uradne osebe zaradi suma kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme uvedla konec lanskega leta, sta tako dve zadevi, pri katerih sta bili potrjeni kršitvi integritete, pravnomočno zaključeni (objavi: zadeva 1, zadeva 2), 12 zadev je ustavljenih, sedem (zoper tri uradne osebe) pa jih Komisija še obravnava in bodo predvidoma zaključene v prihodnjih mesecih.

Ustavitev 12 postopkov preiskav zoper zaposlene na ZRSBR v zvezi z nabavami zaščitne opreme
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar