Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 44. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 44. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 7. 10. 2021, ob 10.uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 43. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo preiskave
5. Predlog za obnovo postopka
6. Predlog Sklepov po 15.c členu ZIntPK
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 44. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar