Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Slovenija ni zadovoljivo izpolnila priporočil GRECO

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izpolnjevanju priporočil Republike Slovenije v petem krogu ocenjevanja Skupine držav proti korupciji (GRECO), ki je bilo sprejeto 20. oktobra 2020, ter dovolila njegovo objavo. Slovenija ni zadovoljivo izpolnila nobenega od 15 priporočil iz Ocenjevalnega poročila Petega ocenjevalnega kroga.

GRECO ugotavlja, da Slovenija ni zadovoljivo izpolnila ali obravnavala nobenega od 15 priporočil iz Ocenjevalnega poročila Petega ocenjevalnega kroga. Le eno, četrto priporočilo je bilo delno izpolnjeno, in sicer priporočilo, ki se nanaša na vzpostavitev učinkovitih notranjih mehanizmov za obveščanje in ozaveščanje o integriteti v vladi, vključno z rednim zaupnim svetovanjem in usposabljanjem oseb, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije.

Peti krog ocenjevanja obravnava preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v vladi (najvišji nosilci izvršilne veje oblasti) in organih odkrivanja in pregona. V Poročilu o izpolnjevanju priporočil je ocenjeno uresničevanje posameznih priporočil iz Ocenjevalnega poročila o Sloveniji, ki ga je GRECO sprejel na 78. skupščinskem zasedanju decembra 2017 in v katerem je Sloveniji podal 15 priporočil. V skladu s Pravili postopka GRECO so slovenski organi leta 2019 predložili poročilo o ukrepih, sprejetih za uresničevanje priporočil iz Ocenjevalnega poročila, ki je skupaj s pozneje predloženimi informacijami podlaga za Poročilo o izpolnjevanju priporočil.

V Poročilu o izpolnjevanju priporočil se ugotavlja splošna ocena ravni izpolnjevanja priporočil v državi članici. Izpolnjevanje preostalih nerešenih (delno izpolnjenih ali neizpolnjenih) priporočil bo GRECO ponovno ocenjeval na podlagi naslednjega poročila o stanju, ki ga mora Slovenija GRECU predložiti do 30. aprila 2022.

V nadaljevanju objavljamo celoten dokument POROČILO O IZPOLNJEVANJU PRIPOROČIL PETEGA OCENJEVALNEGA KROGA.

GRECO Skupina držav proti korupciji – Peti krog ocenjevanja – Poročilo o izpolnjevanju priporočil Republike Slovenije Preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v centralni vladi (najvišji nosilci izvršilne veje oblasti) in v organih preiskave (2020) 

GRECO Compliance Report on Slovenia – Fifth Evaluation Round – Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies (2020)

Slovenija ni zadovoljivo izpolnila priporočil GRECO
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar