Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 9. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 41. seje senata Komisije
2. Predlog Poslovnika Komisije
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 42. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar