Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanji o poročanju premoženjskega stanja in postopkih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla dve usposabljanji, vezani na spremembe novembra lani uveljavljene novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C).

V sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije je organizirala kratek spletni seminar o prijavi premoženja in sprememb premoženjskega stanja. Seminarja se je udeležilo 40 poslovodnih oseb in članov organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv. Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja pri Komisiji, je slušateljem predstavil novosti na področju prijave premoženjskega stanja v luči sprememb, ki jih uvaja ZIntPK-C. Pojasnil jim je o dolžnosti prijave premoženjskega stanja in samem institutu, opozoril na najpogostejše napake, ki jih pri prijavi naredijo zavezanci, jim predstavil elektronski način prijave premoženjskega stanja ter podal praktični prikaz oddaje prijave na portalu e-uprava.

V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Centrom za izobraževanje v pravosodju, pa je Komisija pripravila usposabljanje o postopkih, ki jih vodi v okviru izvajanja svojih pristojnosti in jih je novela ZIntPK-C v določeni meri na novo uredila. Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji, je slušateljem – zaposlenim na sodiščih, Specializiranem državnem tožilstvu RS, Državnem odvetništvu RS in Ministrstvu za pravosodje – predstavil predvsem postopke, ki so v določenih fazah specifični. Več kot 70 slušateljem je podrobno predstavil fazo predhodnega preizkusa zadeve in nadaljnje faze obravnave oziroma preiskave, ki je uvedena, če so za to izpolnjeni pogoji v fazi predhodnega preizkusa.

Usposabljanje o poročanju premoženjskega stanja je potekalo na daljavo.
Usposabljanji o poročanju premoženjskega stanja in postopkih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar