Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

O korupcijskih tveganjih na Velikem kongresu javnega naročanja

V organizaciji GV Založbe v Portorožu poteka dvodnevno strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja – Jesenski Veliki kongres javnega naročanja. Na njem sodeluje tudi Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija).

Namestnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji Albert Nabernik je v ponedeljek navzočim predstavil večja korupcijska tveganja, ki jih je v zvezi z nabavo zaščitne opreme, potrebne za spopadanje s COVID-19, v procesu tematskega nadzora zaznala Komisija. Zanj se je lani odločila, ker klasični načini dela, zlasti posamična obravnava prejetih prijav, sami zase v tem primeru niso bili dovolj učinkoviti pri preprečevanju in obvladovanju obsežnejših (tudi sistemskih) korupcijskih tveganj. Postopki nabav omenjene opreme so bili namreč podvrženi povečanim korupcijskih tveganjem, javna naročila so se oddajala po postopku pogajanj brez predhodne objave, ki ne zagotavlja najvišjega standarda transparentnosti, vsem potencialnim ponudnikom pa ni bilo omogočeno sodelovanje v postopku.

Po končanem skrbno in temeljito izvedenem tematskem nadzoru v Zavodu RS za blagovne rezerve in drugih subjektih javnega sektorja, ki so izvajali nabavo zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja nalezljive bolezni Covid-19 je Komisija oktobra 2020 sprejela končno poročilo in odgovornim podala priporočila.

Komisija tudi sicer področje javnega naročanja ocenjuje kot bolj problematično v smislu izpostavljenosti korupcijskim tveganjem. Leta 2020 je objavila Analizo korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja, v kateri je na podlagi proučitve posameznih primerov izpostavila nekatere najpogostejše indikatorje tveganj v teh postopkih.

O korupcijskih tveganjih na Velikem kongresu javnega naročanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar