Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene na Upravi RS za javna plačila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla prvi del usposabljanja za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila o vsebinah s področja integritete in preprečevanja korupcije

Prvi del usposabljanja, ki je potekalo na daljavo, je izvedla mag. Sonja Jelen, svetnica za preventivo v Službi za preventivo Komisije. Slušateljem – bilo jih je okoli 70 – je predstavila načrt integritete kot orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete, omejitve pri sprejemanju daril, ki veljajo za vse uradne osebe, obveznosti poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila ter zakonske določbe, povezane z lobiranjem

Usposabljanje se bo nadaljevalo jutri, ko bo vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik predstavila institut nasprotja interesov, nezakonito vplivanje v povezavi z zaščito prijaviteljev ter kršitve integritete. Tako bodo zaposleni na Upravi RS za javna plačila deležni celovite predstavitve določb Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti pozorni pri opravljanju svojega dela. 

Usposabljanje je še eno v nizu preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija s ciljem krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe redno izvaja za zainteresirane skupine tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje za zaposlene na Upravi RS za javna plačila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar