Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 35. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 7. 2021, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev Zapisnika 34. seje senata Komisije
  2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
  3. Predlog Sklepa glede vloge za vpogled v spis
  4. Predlog Opozorila o nezdružljivosti funkcij
  5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 35. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar