Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 34. seje senata Komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 34. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 8. 7. 2021, ob 13.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 33. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev
4. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov in njegovih posledic
5. Predlog za uvedbo preiskave
6. Predlog odločbe o vpisu lobista v register lobistov
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 34. seje senata Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar