Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 32. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 32. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 6. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 31. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Ugotovitev
5. Predlog za uvedbo postopka ugotovitev dejanskega stanja obstoja nasprotja interesov
6. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
7. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do 12.00 ure dne 24. 6. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 24. 6. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 32. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar