Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 33. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 1. 7. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 32. seje (dopisna seja) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Seznanitev senata Komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 8.00 do 14.00 ure, dne 1. 7. 2021, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 1. 7. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 33. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar