Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 30. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 30. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 6. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 26. seje senata Komisije, Zapisnika 28. seje senata Komisije in Zapisnika 29. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
5. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 08.00 do 12.00 ure dne 10. 6. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 10. 6. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 30. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar