Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za javne uslužbence in okrogla miza o nepravilnostih v zdravstvu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Upravno akademijo izvedla usposabljanje za funkcionarje in javne uslužbence o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov, omejitev poslovanja in daril. Sodelovala je tudi na Dnevih varstvoslovja, in sicer na okrogli mizi o nepravilnostih v zdravstvu. 

Usposabljanje na daljavo v organizaciji Upravne akademije je izvedel Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor na Komisiji. Slušateljem – zbranih je bilo okoli 200 – je podrobno predstavil institute nasprotja interesov, omejitev poslovanja ter prepovedi in omejitev sprejemanja daril, odgovarjal pa je tudi na vprašanja slušateljev. Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Pomočnik vodje Službe za nadzor Albert Nabernik je pojasnil, kako morajo uradne osebe ravnati, če se znajdejo v okoliščinah nasprotja interesov.

Današnje preventivne aktivnosti Komisije je dopolnil Mirjan Hren, nadzornik višji svetnik v Službi za nadzor Komisije, ki je sodeloval na Dnevnih varstvoslovja 2021, osrednji nacionalni konferenci s področja varnosti, ki je bila v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru tokrat prav tako izvedena na daljavo. Mirjan Hren je sodeloval na okrogli mizi o neprimernih praksah v zdravstvu, pri čemer je med drugim predstavil tveganja, ki jih Komisija na prodočju zdravstva zaznava v zadnjih letih.

Mirjan Hren iz Službe za nadzor se je na okrogli mizi dotaknil tudi tveganj pri podeljevanju koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev.

Usposabljanje za javne uslužbence in okrogla miza o nepravilnostih v zdravstvu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar