Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o omejitvah poslovanja za predstavnike mestnih občin

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes za Združenje mestnih občin Slovenije izvedla usposabljanje o institutu omejitev poslovanja, ki ga za javne naročnike ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Usposabljanje na daljavo je izvedla Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za preiskave na Komisiji, udeležilo pa se ga je okoli 80 slušateljev, zaposlenih na mestnih občinah. Omejitev poslovanja veljajo za vse organe in organizacije, ki so zavezani postopke javnega naročanja voditi v skladu z Zakonom o javnem naročanju in v katerih opravljajo funkcijo funkcionarji. Predavateljica je na konkretnih primerih predstavila, kdaj lahko govorimo o absolutni omejitvi poslovanja in kdaj o relativni oziroma pogojni omejitvi poslovanja, predstavila je tudi novosti, ki jih je v povezavi s tem institutom uvedla novela ZIntPK, ter odgovarjala na vprašanja slušateljev. 

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje o omejitvah poslovanja za predstavnike mestnih občin
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar