Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi ustanovitvijo javnega podjetja za pristaniško pilotažo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek, ki ga je vodila v zvezi s sumi nepravilnosti pri ustanovitvi javnega podjetja za opravljanje pilotaže v koprskem pristanišču. Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila.

Komisija je s postopkom začela v letu 2019 na podlagi več prijav, ki so se nanašale na sume kršitev pri ustanavljanju Javnega podjetja koprska pristaniška pilotaža d.o.o. V predhodnem preizkusu prijave je Komisija opravila vpogled v dokumentacijo na ministrstvu, v javne evidence Ajpes ter pridobila podatke in dokumentacijo ministrstva, Luke Koper in Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Komisija se je opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev iz njenih pristojnosti (z izjemo sumov kršitev s področja lobiranja, kjer Komisija vodi ločen postopek), vendar kršitev ni potrdila. Je pa del ugotovitev, ki so se nanašale na postopek imenovanja direktorja Javnega podjetja koprska pristaniška pilotaža in na ustanovitveni akt javnega podjetja, odstopila v reševanje SDH.

Zaključen postopek v zvezi ustanovitvijo javnega podjetja za pristaniško pilotažo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar