Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 6. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 27. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Ugotovitev
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 29. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar