Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija izvedla usposabljanje za zaposlene na mestnih občinah

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene na občinah o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutu nasprotja interesov.

Usposabljanje na daljavo je Komisija izvedla v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, udeležilo pa se ga je več kot sto slušateljev iz različnih slovenskih mestnih občin. Katja Mihelič Sušnik jim je podrobno predstavila institut nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pojasnila subsidiarno uporabo tega zakona za del zaposlenih v občinah ter na podlagi konkretnih primerov predstavila, kako so uradne osebe dolžne ravnati, ko se znajdejo v okoliščinah nasprotja interesov. Na koncu je odgovarjala tudi na vprašanja udeležencev.

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju. 

Komisija izvedla usposabljanje za zaposlene na mestnih občinah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar