Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije na neresnične navedbe predsednika Vlade RS

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaradi zaščite integritete Komisije in njenih zaposlenih podaja odziv na neresnične navedbe predsednika vlade Janeza Janše, ki jih je v zvezi s Komisijo in njenim delom podal v petkovem intervjuju na TV Slovenija 3.

Ne držijo navedbe predsednika vlade, da je Komisija paradržavni organ, ki ga ni nikjer drugje na svetu. Komisija je zelo pomemben samostojen in neodvisen državni organ. Konvencija ZN proti korupciji (UNCAC) določa, da mora vsaka država pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svoje pravne ureditve zagotoviti obstoj neodvisnega organa, ki preprečuje korupcijo. Tudi številne države članice EU imajo podobne neodvisne institucije za preprečevanje korupcije in krepitev integritete, ki so bile ustanovljene celo kasneje kot Komisija (na primer italijanska ANAC, francoska HATVP). Tudi OECD v svojih ocenah zaznava pomembno vlogo Komisije pri preprečevanju korupcije ter usposabljanju in ozaveščanju javnih institucij v Sloveniji.

V zvezi z očitki glede odločitve o združljivosti funkcij predsednika računskega sodišča ter »prvo- in drugorazrednih« Komisija ponavlja: odločitev je bila sprejeta na podlagi zakonodaje (ta je v veljavi že več kot deset let), ki velja za vse državljane. Komisija izvršuje zakone, ki jih sprejema Državni zbor RS, ter pri tem ravna profesionalno in obravnava vse enako – ne glede na njihov položaj, politično prepričanje, premoženje ali katerikoli drug dejavnik. »Tovrstni poskusi razvrednotenja našega dela zagotovo ne prispevajo h krepitvi pravne države in odvračajo fokus od preprečevanja korupcije,« poudarja predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Zaradi neenotne ureditve področja nezdružljivosti funkcij je Komisija prejšnji teden na Vlado RS poslala pobudo za spremembe zakonodaje, v kateri je tudi izpostavila, da se lahko z zakonom opredeli sprejemljiva višina dohodkov oziroma druge premoženjske koristi, ki jih poklicni funkcionarji lahko pridobijo pri opravljanju poklicne ali druge dejavnosti. Vlada ima vse možnosti, da pripravi spremembe zakonodaje, ki bo na bolj ustrezen način omejevala dodatne dejavnosti poklicnih funkcionarjev.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Odziv Komisije na neresnične navedbe predsednika Vlade RS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar