Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnika Komisije sodelovala na skupščini Združenja občin Slovenije

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik sta danes sodelovala na redni letni skupščini Združenja občin Slovenije (ZOS), ki je potekala po videokonferenci.

Preventivna dejavnost je izrednega pomena pri preprečevanju korupcije, zato tudi Komisija v skladu s svojo vizijo poskuša v čim večji meri doseči vse ravni družbe, tudi lokalno raven. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je tako danes v nagovoru županom ZOS izpostavil pomen skupnega sodelovanja pri preprečevanju korupcije ter predstavil projekt Integriteta: skupni cilj generacij. Župane je povabil k sodelovanju pri projektu, ki je usmerjen v oblikovanje sistema, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi. Izpostavil je tudi pomen vodenja z zgledom in ozaveščanja zaposlenih znotraj posameznih občin.

Vodja Službe za nadzor pri Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je sodelujočim županom predstavila osnovne informacije v povezavi z upoštevanjem določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na področjih premoženjskega stanja, nasprotja interesov, lobiranja in omejitev poslovanja, v nadaljevanju pa je bil večji del predstavitve in razprave namenjen ureditvi in dilemam s področja nezdružljivosti funkcij.

Predstavnika Komisije sodelovala na skupščini Združenja občin Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar