Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije na neresnične navedbe v nekaterih medijih v zvezi z odločitvijo glede predsednika računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja odziv na neresnično, zavajajoče in žaljivo poročanje nekaterih medijev v zvezi s sklepom senata Komisije, ki je soglasno odločil, da pri opravljanju dodatne funkcije predsednika računskega sodišča ne gre za kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Ponovno poudarjamo, da je senat Komisije odločitev v tej zadevi sprejel na podlagi veljavne zakonodaje, v tem primeru 27. člena ZIntPK. Ta jasno določa, da za poklicne funkcionarje opravljanje dejavnosti nadzora v ustanovah, društvih in političnih strankah ni prepovedano. Ker Mednarodna nogometna zveza FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, predsednik računskega sodišča pa v njej opravlja funkcijo člana nadzornega organa, ne moremo govoriti o nezdružljivosti funkcij. Takšna zakonska ureditev je v veljavi že več kot 10 let.

Razprave, kako bi morala predsednik računskega sodišča oziroma Komisija ravnati v skladu z določbami 26. člena ZIntPK, zato niso relevantne, kar je podrobno utemeljeno tudi v javno dostopnih ugotovitvah Komisije. Prav v primeru drugačne odločitve senata bi lahko govorili o kršitvi zakonodaje, kar zdaj Komisiji očitajo nekateri mediji in posamezniki.

»Ne tovrstni medijski pritiski, ne podajanje kazenskih ovadb zoper mene ali druga člana senata, ne druge oblike pritiska na senat ali druge zaposlene na Komisiji ne bodo vplivali na nadaljnje delo Komisije. Člani Komisije delujemo profesionalno, pri svojem delu nismo vezani na nikakršne usmeritve ali napotke ter odločamo samo na podlagi ustave in zakona. Komisija v skladu z zakonom enakopravno obravnava vsakega posameznika; na ta način smo v tem in bodočih primerih varuhi pravnega reda,« poudarja predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Odziv Komisije na neresnične navedbe v nekaterih medijih v zvezi z odločitvijo glede predsednika računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar