Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o poročanju premoženjskega stanja za sodnike

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla usposabljanje na daljavo s področja poročanja o premoženjskem stanju za pravosodne funkcionarje.

Usposabljanje, ki se ga je udeležilo 76 funkcionarjev, je potekalo v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, izvedel pa ga je nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji Žarko Lipovec.

Pravosodnim funkcionarjem, ki so v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, je predstavil bistvene spremembe na področju prijave premoženjskega stanja, ki jih je prinesla novela ZIntPK-C. Predstavil jim je tudi podrobnosti postopka prijave premoženjskega stanja in njegovih sprememb na portalu eUprave.

Usposabljanje o poročanju premoženjskega stanja za sodnike
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar