Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

24. seja senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 5. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
2. Seznanitev senata Komisije o prejetih obvestilih funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2020
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

24. seja senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar