Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 15. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 8. 4. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 14. seje senata Komisije
2. Predlog Odločbe / Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 09.00 do 10.00 ure dne 8. 4. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov albert.nabernik@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 8. 4. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 15. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar