Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Določbe o omejitvah poslovanja predstavljene na zavezancem prijazen način

Ljubljana, 31. marec 2021 – Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je sprejela novo sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja, ki je priročniško naravnano in za lažje razumevanje zavezancev vsebuje tudi številne primere iz prakse.

Institut omejitev oziroma prepovedi poslovanja se v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nanaša na poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja, v katerem funkcijo opravlja funkcionar, s pravnim subjektom, v katerem je udeležen ta funkcionar ali njegov družinski član. Namen tega instituta je zaščita javnih sredstev pred porabo, motivirano z zasebnimi interesi. V več kot desetletnem obdobju od uveljavitve ZIntPK Komisija spremlja in nadzira izvajanje tega instituta v praksi, v novem sistemskem pojasnilu pa je tudi s pomočjo praktičnih primerov podala podrobne razlage, ki lahko služijo zavezancem (tako organom in organizacijam javnega sektorja kot funkcionarjem) za boljše razumevanje in upoštevanje omejitev in prepovedi.

V novem sistemskem pojasnilu, ki s 1. aprilom 2021 odpravlja obe predhodno sprejeti pojasnili, je podrobneje obrazložena tudi novost iz novembra 2020 uveljavljene novele ZIntPK. Ta je uvedla dolžnost fizične ali odgovorne osebe poslovnega subjekta, da pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja poda pisno izjavo, da ni povezana s funkcionarjem oziroma njegovim družinskim članom. Izjava je bila uvedena kot dodatna varovalka pred kršitvami določb glede omejitev poslovanja, ker pa je njena uvedba sprožila kar nekaj vprašanj, ki so jih zavezanci naslavljali na Komisijo, je tudi v tem primeru v sistemskem pojasnilu njeno izvajanje pojasnjeno na uporabnikom prijazen način z navajanjem konkretnih primerov iz prakse.

Sistemsko_pojasnilo_o_omejitvah_poslovanja

Določbe o omejitvah poslovanja predstavljene na zavezancem prijazen način
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar