Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Postopek glede zaposlitve pomočnika generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje zaključen

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z zaposlitvijo namestnika generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Po opravljenem predhodnem preizkusu v zadevi niso bile potrjene kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek ustavljen.

Komisija je postopek julija 2020 uvedla na lastno pobudo, saj je na podlagi poročanja medijev zaznala sum kršitev nasprotja interesov v postopku zaposlitve namestnika generalnega direktorja ZRSZ. V postopku je pridobila pojasnila in dokumentacijo ZRSZ ter vpogledala v javne in druge evidence.

Nasprotje interesov so v skladu z določbami ZIntPK okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist za uradno osebo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela uradna oseba osebne, poslovne ali politične stike.

Na podlagi zbranih podatkov Komisija ni potrdila kršitev določb glede nasprotja interesov, saj ni bilo mogoče izkazati oziroma potrditi obstoja takšnega osebnega stika med direktorjem ZRSZ in na javnem razpisu izbranim kandidatom, zaradi katerega bi lahko upravičeno sklepali, da je imel izbrani kandidat prednost pri zaposlitvi pred ostalimi kandidati. V konkretnem primeru je bilo namreč izkazano le sodelovanje pred 20 leti, kar pa zaradi velike časovne oddaljenosti, zagotovila, da drugih srečanj oziroma sodelovanj med generalnim direktorjem in izbranim kandidatom kasneje ni bilo, ter odsotnosti drugih dokazov, ki bi dokazovali nasprotno, ne zadostuje za potrditev obstoja nasprotja interesov v konkretnem primeru odločanja uradne osebe – generalnega direktorja ZRSZ.

Postopek glede zaposlitve pomočnika generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje zaključen

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar