Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 25. 3. 2021, ob 12.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru .
4. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 13. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar