Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Integriteta: najboljša pot do ideala družbe brez korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je predstavila izhodišča projekta Integriteta: skupni cilj generacij, ki je usmerjen v krepitev integritete družbe s pomočjo vzgojno – izobraževalnega sistema. Cilj projekta je krepitev pomena etike in integritete na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa in s tem tudi krepitev integritete celotne družbe.

Projekt združuje v sodelovanju institucije s področja vzgoje in izobraževanja ter preprečevanja korupcije, saj so partnerji Komisije pri projektu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo ter Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za enega prednostnih projektov Komisije na področju njenega preventivnega delovanja, ki temelji na novi viziji delovanja Komisije.

Vsebino, cilje in izhodišča projekta so sodelujoči danes predstavili na okrogli mizi Integriteta: skupni cilj generacij, osrednjem dogodku v okviru Tedna boja proti korupciji, ki ga Komisija organizira ob 9. decembru, mednarodnemu dnevu boja proti korupciji. Dogodki so zaradi epidemioloških razmer tokrat potekali izključno po spletu.

Nagovori predsednika republike ter ministric za pravosodje in izobraževanje

Podporo projektu je v uvodnem nagovoru panela in okrogle mize izrekel tudi predsednik republike Borut Pahor: »Korupcija, pomanjkanje zavesti o pomenu integritete in etičnega ravnanja, v osnovi ne zavira zgolj gospodarskega razvoja, ampak načenja socialno pravičnost in pravno državo.« Izpostavil je pomen zaupanja, ki ga v Sloveniji primanjkuje. Pri krepitvi integritete in posledično zaupanja ljudi pa ima po njegovih besedah »Komisija za preprečevanje korupcije izjemno pomembno poslanstvo, in znotraj tega predvsem njeno preventivno delovanje.«

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je izpostavila nedavno sprejeto novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki po njeni oceni prinaša vrsto izboljšav v delovanju Komisije, predvsem pa krepi njeno preventivno vlogo. »Integriteta je in bo eden ključnih gradnikov boljše družbe. In zato je prav, da pojem integritete predstavljamo in privzgajamo že od malih nog. Verjamem, da bo večja usmeritev komisije v preprečevanje, vključevanje širšega kroga deležnikov, torej tudi izobraževalne ustanove v ta proces, prineslo dobre rezultate.«

Pomemben deležnik v projektu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) kot nosilec izobraževalnega sistema. »Družbena odgovornost ministrstva je, da podpira glas proti korupciji in glas za pošteno in pravično življenje skozi celotno izobraževalno vertikalo šolajočih in zaposlenih – od predšolske vzgoje do univerz, pa tudi na področju znanosti, mladine in športa. Pozitivne in prave vrednote je potrebno gojiti od otroštva,« je v uvodnem nagovoru poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.

»Visoka stopnja integritete je antipod koruptivnemu ravnanju.«

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa je izpostavil, da je najpomembnejša naloga Komisije – preprečevanje korupcije. »Visoka stopnja integritete je antipod koruptivnemu ravnanju. Zato želimo tudi s pomočjo oziroma podporo izobraževalnega sistema v okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij (o)krepiti integriteto generacij, ki bodo v prihodnjih desetletjih vodile našo državo. Generacije, kjer bo integriteta visoko cenjena vrlina, v večji meri, kot je to trenutno, odklonska dejanja korupcije pa v njej ne bodo imela mesta.«

Po uvodnih nagovorih so predstavniki Zavoda za šolstvo, MIZŠ, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Komisije predstavili vsebinska izhodišča projekta, ki je dolgoročno naravnan in se bo predvidoma izvajal vsaj 15 let. MIZŠ, Zavod za šolstvo, Filozofska in Pedagoška fakulteta ter Komisija pa bodo sklenili tudi dogovor o sodelovanju pri izvedbi omenjenega projekta in s tem izkazali zavezanost za njegovo uspešno izvedbo.

Celoten dogodek je na ogled na portalu YouTube.

Integriteta: najboljša pot do ideala družbe brez korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar