Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 32. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 12. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 31. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 32. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar