Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vabilo na spletni dogodek v okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij

V Tednu boja proti korupciji 2020 Komisija za preprečevanje korupcije vabi na osrednji dogodek Integriteta: skupni cilj generacij, ki bo v sredo, 9. decembra, ob 9. uri. Govorci bodo razpravljali o šolah in vrtcih kot temelju za krepitev integritete družbe. Uvodne nagovore bodo podali predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec ter predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi. 

Vsebina dogodka:

V okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij, Komisija za preprečevanje korupcije skupaj s partnerji na okrogli mizi naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi.

Cilji projekta so oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi; otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete – z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija – s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes. Projekt prav tako izhaja iz podmene, da je sočasno z nadgradnjo učnih vsebin potrebno krepiti tudi integriteto sistemov izobraževalnih ustanov, okrepiti vlogo učitelja kot moralne avtoritete ter vodenja z zgledom predstojnikov izobraževalnih ustanov.

Sodelujoči partnerji – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavod RS za Šolstvo, Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Komisija za preprečevanje korupcije – bodo v okviru Tedna boja proti korupciji, ki poteka ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, podpisali tudi dogovor o sodelovanju pri tem projektu, ki je dolgoročno naravnan.

Na uvodnem panelu in okrogli mizi z naslovom Integriteta: Skupni cilj generacij bodo govorci predstavili izhodišča projekta.

Program:

9.00 – 9.25 Uvodni nagovori:

– predsednik republike Borut Pahor

– ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič

– ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec

– predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi

9.25 – 10.40 Predstavitve govorcev:

– predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi: INTEGRITETA – IDEAL ALI VRLINA?

– direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo dr. Vinko Logaj: RAVNANJE ŠOLE IN UČITELJEV ZA DOSEGANJE VIŠJE STOPNJE INTEGRITETE PRI MLADIH

– dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Janez Vogrinc: PREKO VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA MLADIH DO DRUŽBE, KI SPOŠTUJE INTEGRITETO

– vodja sektorja v Uradu za kakovost in razvoj izobraževanja MIZŠ dr. Miha Lovšin: UČITELJ – STEBER ZNANJA IN ETIČNEGA RAVNANJA

– dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Roman Kuhar: INTEGRITETA V VISOKOŠOLSKEM PROSTORU

– glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport dr. Simon Slokan: INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO KOT DOPRINOS H KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU

10.40 – 11.15 Razprava

Ogled dogodka in ostale informacije:

Dogodek si lahko v sredo, 9. decembra 2020, z začetkom ob 9. uri, ogledate na portalu YouTube na naslednji povezavi.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na spletni dogodek v okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar