Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) v 24. členu Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 11. 2020, ob 13.00 uri, v prostorih komisije na Dunajskih cestah 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 28. seje senata komisije
2. Predlogi za uvedbo preiskave
3. Predlog Odločb o vpisu lobista v register lobistov
4. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih 
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
6. Obravnava Osnutka ugotovitev o enem primeru
7. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 29. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar