Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev

Pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije mag. Sonja Jelen je danes, 12. novembra 2020, izvedla strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev. 24 udeležencev je na predavanju na daljavo, po aplikaciji MS Teams, izvedelo o integriteti in dejavnikih tveganj na sodiščih in državnih tožilstvih.

Predavanje se nanaša na dejavnike, ki vplivajo na etično kulturo v organizaciji, saj je ta indikator integritete v delovnem okolju. Pri tem je pomemben tudi Načrt integritete kot orodje za obvladovanje tveganj. Mag. Jelen je v okviru predavanja zato predstavila tudi dejavnike tveganj, kot izhajajo iz omenjenih načrtov sodišč in državnih tožilstev, ter podala priporočila za izboljšave.

Prihodnji teden bo mag. Jelen pripravila podobno spletno predavanje, in sicer za pravosodno osebje o etiki in integriteti osebja ter korupcijskih tveganjih na to temo. Predavateljica pričakuje udeležbo 200 javnih uslužbencev s sodišč, tožilstev in državnega odvetništva. Obe predavanji potekata v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju.

Strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar