Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Začenja se Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Z današnjim dnem se začenja letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, na katerem drugo leto zapored sodeluje tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Vabimo vas, da se pridružite dogodkom, ki bodo tokrat potekali v povsem spletni obliki.

Posebna izvedba, posebni nagovori

Ker bo letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah zaradi epidemioloških razmer popolnoma na spletu, bodo takšni tudi uvodni nagovori dogodka. Na začetku otvoritvene slovesnosti danes, v ponedeljek, 16. novembra, ob 9.30 uri bo v okviru kompilacije posnetkov predstavnikov sodelujočih 18 partnerjev slušatelje nagovoril tudi predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Predavanje za študente o noveli

Prvi prispevek komisije bo v torek, 17. novembra, od 8. ure dalje, ko bo študentom Fakultete za varnostne vede (po aplikaciji MS Teams) predaval namestnik predsednika komisije Simon Savski. Tema njegovega prispevka bodo ukrepi za krepitev integritete; ker pa bo ravno v torek začela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo uvodoma predstavil tudi nekatere novosti, ki jih prinašajo spremembe zakona.

Zakaj je poznavanje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb pomembno?

Predsednik komisije dr. Robert Šumi bo občinstvo ponovno nagovoril v petek, 20. novembra, in sicer ob 11. uri, ko bo potekal e-seminar Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. V imenu komisije bo predavala vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik, dogodek pa poteka v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije.

In zakaj sploh ta tema? Pri preučevanju konkretnih primerov kadrovanj in imenovanj v družbah v državni lasti v obravnavi komisije se namreč kaže pomembnost ustreznega upravljanja tveganj nasprotja interesov ter tudi nezdružljivosti funkcij. Le tako namreč lahko zagotavljamo delovanje in sprejemanje odločitev v dobro javnih sredstev ter preprečujemo vplivanje kakršnih koli zasebnih interesov. S takimi ali drugimi neetičnimi in nezakonitimi ravnanji se namreč izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje v postopkih. Izrednega pomena je tudi pravočasna zaznava okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov, zato je proaktivna vloga – tudi z vnaprej določenimi pogoji za zasedbo mesta poslovodne osebe ali člana nadzornega sveta – bistvena za preprečevanje uresničevanja zasebnih interesov posameznikov ali interesnih organizacij.

Kadrovske postopke v družbah v državni lasti je komisija tudi sicer opredelila kot izpostavljene visoki stopnji tveganja za nastanek koruptivnih ravnanj ter ravnanj v nasprotju s pričakovano integriteto posameznikov in organizacij, predvsem v smislu nedorečenosti določenih pogojev za imenovanje in razrešitve poslovodnih oseb ter izvajanj vplivov na posamezne odločevalce v postopkih imenovanj in razrešitev. Prav zato je nedavno sprejeto pojasnilo komisije na to temo še kako koristen dokument v smeri preprečevanja nadaljnjih potencialnih neželenih scenarijev.

Ozaveščanje širše javnosti o problematiki korupcije in prevar

Celoten program Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, na katerem se bodo zvrstili številni dogodki, konference, okrogle mize in predavanja – vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki korupcije, neetičnih in nezakonitih ravnanj ter prevar -, si lahko ogledate na tej povezavi, kjer se lahko na posamezne dogodke tudi prijavite.

Začenja se Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar