Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 47. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 47. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 19. 12. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 46. seje senata komisije
2. Zaključno poročilo o opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega stanja zavezancev
3. Končno poročilo v zadevi sistemske analize zaščite javnih finančnih sredstev in javnega interesa pred korupcijo na področju javnega naročanja
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
6. Načrt dela Centra za integriteto in preventivo za leto 2020
7. Sklep o spremembi Sklepa o izvedbi nadzora nad razdeljevanjem sredstev osebe javnega prava
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 47. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar