Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročanje premoženjskega stanja po novem na portalu eUprave

Ljubljana, 16. december 2019 – Zavezanci za poročanje premoženjskega stanja bodo Komisiji za preprečevanje korupcije podatke o premoženjskem stanju od 1. januarja 2020 lahko oddali na državnem portalu eUprava.

Gre za pomembno modernizacijo sistema poročanja, s katero bodo odpravljene pomanjkljivosti in slabosti sedanjega sistema poročanja, ko velika večina zavezancev – teh je trenutno več kot 17.000 –  izpolnjen obrazec natisne, podpiše in ga Komisiji za preprečevanje korupcije (komisiji) pošlje po pošti. Na portalu eUprava bodo zavezanci po novem z digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS podpisali izpolnjen obrazec, ki bo avtomatično posredovan komisiji. SmsPASS je še posebej pomembna pridobitev, ker zavezanci ne bodo potrebovali digitalnega potrdila, obrazec pa bo možno oddati s kateregakoli računalnika ali mobilne naprave (telefon, tablica). Zavezanci bodo prejeli potrdilo o oddani vlogi, istočasno pa bodo lahko v eUpravi oddane vloge shranili in jih bodo lahko kadarkoli pregledali in preverili ali so pravilno poročali.

Sistem v eUpravi bo zavezanca usmerjal, s čimer se bo občutno zmanjšala možnost nenamernega napačnega poročanja. Komisija namreč pri svojem delu ugotavlja, da so napake pri poročanju pogoste, tudi zaradi težav, ki jih imajo zavezanci pri izpolnjevanju veljavnih obrazcev. Z novim sistemom se bodo možnosti za napačno poročanje bistveno zmanjšale, s tem pa tudi nepotrebno tveganje, da bi zavezanec nehote storil prekršek.

Posodobljen sistem poročanja bo tako na eni strani zavezancem bistveno olajšal poročanje o premoženjskem stanju ter odpravljal nekatere redno ponavljajoče se napake, na drugi strani pa bo komisiji omogočil bolj učinkovit nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev, kar je ena temeljnih nalog komisije. Sistem bo bolj enostaven za uporabnike, hkrati pa cenejši in hitrejši ter z odpravo papirnatega poslovanja tudi do okolja bolj prijazen.

Nov način poročanja je namenjen zavezancem za poročanje o premoženjskem stanju, medtem ko organi, kjer so zaposleni zavezanci, in naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, poročajo po starem.

Vendar je to šele prva faza digitalizacije postopka poročanja. V prihodnje je načrtovana nadgradnja sistema v okviru katere je predvideno, da bodo lahko zavezanci v samem obrazcu določili vse nepremičnine, ki jih imajo v lasti (z uporabo povezav do uradnih virov). Poleg tega je predvidena tudi uvedba opomnikov, ki bo zavezancem olajšala izpolnjevanje obveznosti in zmanjšala nastanek tveganj, da pride do nepotrebnih prekrškov zaradi zamud pri poročanju.

Prehod poročanja premoženjskega stanja na elektronski način preko portala eUprava je rezultat skupnega dela Komisije za preprečevanje korupcije in Ministrstva za javno upravo. Ker gre za veliko spremembo pri načinu poročanja, bo komisija omogočila prehodno obdobje, v katerem bo poleg poročanja prek eUprave mogoče oddati podatke o premoženjskem stanju tako kot doslej, na obrazcu, dostopnem na spletni strani komisije. Prehodno obdobje, v katerem bosta mogoča oba načina poročanja, bo trajalo najmanj do 1. maja 2020. Vsekakor pa komisija spodbuja zavezance, naj se čim prej in v čim večji meri poslužijo poročanja prek eUprave.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Poročanje premoženjskega stanja po novem na portalu eUprave
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar