Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tveganja za nastanek neetičnih in nedovoljenih vplivov izvršilne veje oblasti na odločanje Državnega sveta

Ljubljana, 17. 12. 2019 – Komisija je na podlagi prijave, ki jo je prejela oktobra 2019, zaznala tveganje za nastanek neetičnih in nezakonitih vplivov oziroma za kršitev dolžnega etičnega ravnanja uradnih oseb v javnem sektorju v primerih, ko uradne osebe komunicirajo s člani Državnega sveta RS glede zakonov, ki so v fazi sprejemanja pred zakonodajnim organom, pri tem pa tovrstno komuniciranje ni predvideno v aktih o poslovanju Državnega sveta (npr. komisije Državnega sveta), uradne osebe pa s tovrstnim ravnanjem poskušajo vplivati, da bi Državni svet sprejel določeno odločitev, ki jo lahko sprejme kot del zakonodajne veje oblasti.

Komisija je z vpogledom v relevantno zakonodajo ugotovila, da razmerje med Vlado Republike Slovenije oziroma posameznimi ministrstvi in Državnim svetom Republike Slovenije ni izrecno in določno normativno urejeno. Tako je potrebno upoštevati, da je v Republiki Sloveniji vpeljan parlamentarni sistem, kjer so veje oblasti (zakonodajna, sodna in izvršilna) med sabo ločene in morajo biti natančno urejena tudi njihova morebitna medsebojna razmerja. Ker razmerje med Državnim svetom na eni strani in Vlado ter ministrstvi na drugi strani ni urejeno, je potrebno na medsebojno komunikacijo gledati kar se da restriktivno in je potrebno pri sami komunikaciji presoditi, ali gre za podajanje predlogov oziroma mnenj ali gre že za samo vplivanje na odločanje v zakonodajnem postopku oziroma za vplivanje pri sprejemanju drugih odločitev.

Ker je v zvezi z vsakim konkretnim primerom potrebno presojati, ali je ravnanje izvršilne veje oblasti še skladno z načelom delitve oblasti in Etičnim kodeksom funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih, je komisija predlagala Vladi RS, da se Vlada RS in ministrstva v zvezi z zakoni, ki so že v fazi sprejemanja pred zakonodajnim organom, vzdržijo kakršnega koli podajanja predlogov, komunikacije ter zlasti osebnih stikov, ki bi pomenila utemeljevanje pomembnosti zakonskih predlogov in podajanje prošenj državnemu svetu glede odločanja, saj bi s tovrstnimi dejanji lahko hitro bila prestopljena meja in bi bila tovrstna ravnanja označena kot neetični vplivi in neetično ravnanje uradnih oseb.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Tveganja za nastanek neetičnih in nedovoljenih vplivov izvršilne veje oblasti na odločanje Državnega sveta
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar