Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem občine Cerknica

Na podlagi 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK v zadevi zamenjave športnega poda v Športni dvorani Cerknica, obnove garderobe v Športni dvorani Cerknica in gradnje novega vrtca v Cerknici na 39. seji dne 24. 10. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe objavljamo v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem občine Cerknica
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar