Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Okrogla miza o političnem kadrovanju

Ljubljana, 11. december 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru Tedna boja proti korupciji, ki ga tradicionalno organizira ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, gostila okroglo mizo na temo Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti.

Kot je uvodoma povedal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisije) Boris Štefanec, je burno dogajanje na področju kadrovanj v družbah s kapitalsko naložbo države v minuli jeseni le potrditev, da je to področje v Sloveniji zelo problematično in poudaril, da si je treba zato prizadevati k izboljšanju praks na tem področju.

Uvodni nagovor na dogodku sta podala tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. »Korupcija poglablja nezaupanje v vse tri veje oblasti, krha temelje demokracije, pravne države in ogroža človekove pravice,« je izpostavil Varuh človekovih pravic Peter Svetina in opozoril na vpliv koruptivnih ravnanj na pravice posameznika, kot so pravica do enake obravnave ali pravica do enakega varstva, lahko je onemogočeno uveljavljanje zakonitih interesov posameznika in njegove druge pravice.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je poudaril, da se Računsko sodišče zaveda pomena vprašanj korporativnega upravljanja, vdora politike, racionalnosti poslovanja družb v državni lasti oziroma v lasti lokalnih skupnosti in da bdi nad potmi javnega denarja, tako z vidika izvajanja posameznih revizij kot z vidika svetovalne dejavnosti.

Govorci na okrogli mizi so pozvali k večji transparentnosti. »Danes imamo več razpršenih centrov odločanja, način odločanja pa je enak kot v preteklosti. Spremenila se je le senzibilnost družbe za takšna odločanje,« je menil dr. Bogomir Kovač, redni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti. S tem se je strinjal Boris Štefanec in izpostavil, da so pravni standardi na tem področju izoblikovani, da pa so jih tisti, ki odločajo, sposobni zaobiti.

Gorazd Podbevšek, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, član Upravnega odbora in predsednik Strokovnega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije, je poudaril, da pasivna drža pri zaznavanju političnih pritiskov ni dobra: »Če bi se v vsaj 10 odstotkih primerov take pritiske prijavljalo, bi jih bilo veliko manj.«

Državni sekretar na Ministrstvu za finance Metod Dragonja se je strinjal, da se menjave vodstvenih kadrov dogajajo in da »je prav, da so, predvsem če so izredne, vezane na dobro utemeljene razloge. Imamo še veliko prostora za izboljšave, a menim, da se je v obdobju tranzicije kvaliteta korporativnega upravljanja izboljšala in da smo na dobri poti, da se vpliv politike na kadrovanja zmanjša oziroma zminimizira.«

Govorci so se dotaknili tudi politike prejemkov, ki ovira pridobivanje najboljših kadrov na vodstvene položaje. »Lahovnikov zakon je demagoški. Dobri manegerji se sploh nočejo spustiti v državna podjetja, ker se menjajo na vsakih nekaj mesecev,« je izpostavil Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov.

Pomembna je predvsem integriteta posameznika, so se strinjali sogovorniki. »Pri uresničevanju vizije družbe z ničelno stopnjo tolerance, h kateri želimo in moramo stremeti, je posameznik tisti, ki bi lahko – in bi pravzaprav moral – izraziti nesprejemanje deviantnih ravnanj,« je ob zaključku okrogle mize poudaril Boris Štefanec.

Ob dogodku je bila na ogled razstava izdelkov, ki so jih otroci v vrtcih ustvarili v okviru projekta Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko. Gre za projekt, ki ga komisija izvaja v okviru svoje preventivne vloge, v okviru njega pa otroci pri obravnavanju slikanice Polomljena kočija skozi kreativno izražanje preučujejo koncept prav/narobe. Natečaj je na podlagi dobrih izkušenj vrtcev postal redna aktivnost in je izveden vsako jesen z zaključkom ob Tednu boja proti korupciji. Letos je pri natečaju sodelovalo 27 vrtcev.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

Okrogla miza o političnem kadrovanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar