Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Neodzivnost v zvezi z odločitvami DZ, Ustavnega sodišča RS in drugih nadzornih institucij

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) v postopku zaradi kršitve etike in integritete javnega sektorja, uvedenem na podlagi 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu s 6. alinejo 2. odstavka 51. čl. Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur. l. RS, št. 24/2012) in na podlagi odločitve z dne 19. 9. 2019, sprejete na 33. seji senata v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika), izdaja Ugotovitve o konkretnem primeru in priporočila, ki jih v nadaljevanju objavlja.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Neodzivnost v zvezi z odločitvami DZ, Ustavnega sodišča RS in drugih nadzornih institucij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar