Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 35. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 3. 10. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 34. seje senata komisije
2. Preklic pooblastila po ZUP
3. Odločba/dovoljenje za opravljanje druge dejavnosti
4. Predloga za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
5. Osnutek ugotovitev o posameznem primeru
6. Ugotovitve o konkretnem primeru
7. Ugotovitve o posameznem primeru
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 35. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar