Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija poziva pristojne k ukrepanju v zvezi s privilegiji zdravnikov

Ljubljana, 3. oktober 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je pozvala Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije, naj ukrepata v zvezi z ugotovljenimi korupcijskimi tveganji, ki izhajajo iz različnega razumevanja in izvajanja pravic zdravnikov.

Komisija je v okviru prejete prijave, ki se je nanašala na ravnanje zdravnice v javnem zavodu, obravnavala privilegije zdravnikov, o katerih so pisali tudi v mesečni reviji ISIS (http://online.pubhtml5.com/agha/yyob/#p=30, http://online.pubhtml5.com/agha/yyob/#p=32), ki jo izdaja Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS). Na podlagi obravnave prijave je senat komisije junija letos sprejel zaključne ugotovitve, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je zdravnica v javnem zavodu (hči) odobrila bolniško odsotnost svojemu družinskemu članu (svoji mami) in v času te bolniške odsotnosti tudi odhod v tujino. Družinski član (mama) pa je nato v času bolniške odsotnosti iz dela izvajal varovanje treh ne šoloobveznih otrok (otroci zdravnice – njene hčerke) na otoku v apartmaju v lasti delodajalca, javnega zavoda. Komisija je obravnavala primer iz leta 2018, hkrati pa je bila obveščena, da je uslužbenka javnega zavoda podobno ravnala (torej združevala bolniško odsotnost in koriščenje letnega dopusta) tudi letos in leta 2017, torej že tri leta zapored.

Komisija pri obravnavanem dejanju ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je pa na osnovi proučitve okoliščin, ki se nanašajo na privilegije zdravnikov, ugotovila, da se le-ti pri pristojnih (to so: zdravniki, Zdravniška zbornica Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) različno razumejo in/ali izvajajo, ter da nekatere pravice zdravnikov nimajo zakonske podlage, zaradi česar lahko te okoliščine privedejo tudi do tveganj za prisotnost koruptivnih ravnanj. Komisija je ugotovila, da obstaja verjetnost, da zdravniki ne upoštevajo določb Kodeksa zdravniške etike, da obstaja verjetnost, da imajo zdravniki določene pravice, ki nimajo zakonske podlage, in da obstaja verjetnost, da si pristojni ne razlagajo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in/ali Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, kot si jih razlaga ZZZS.

Zato je komisija na Ministrstvo za zdravje, ZZZS in ZZS naslovila poziv k ukrepanju po 13. členu ZIntPK. V pozivu je komisija institucije pozvala, naj podajo obrazložitev, kako bodo pristopili k ukrepom v zvezi s Kodeksom zdravniške etike, kateri ukrepi se bodo izvršili v povezavi s privilegiji zdravnikov in kako se bo postopalo za zagotovitev poenotenega razumevanja določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Komisija pričakuje, da bodo odgovori vsebovali časovnico izvedbe predlaganih ukrepov za zagotovitev obvladovanja korupcijskih tveganj in integriteto delujočega (javnega) zdravstvenega sistema.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Komisija poziva pristojne k ukrepanju v zvezi s privilegiji zdravnikov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar