Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje in priporočilo glede nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev DZ RS

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), v sestavi Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika, in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, sprejel naslednje 

  • mnenje v zvezi s presojo nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev Državnega zbora Republike Slovenije

Za poslance Državnega zbora Republike Slovenije je pravno-formalno določno in nedvoumno potrebno dopolniti oziroma urediti institut nezdružljivosti funkcij ter prepovedi dejavnosti oziroma članstva v določenih subjektih, in sicer na način, da se v največji možni meri prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj lahko slednje pomeni tudi tveganje za korupcijo.

in

  • priporočilo glede ureditve institutov nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti pri poslancih po Zakonu o poslancih in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije

Komisija priporoča, da bi bilo treba področje nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti poslancev Državnega zbora Republike Slovenije smiselno poenotiti z ureditvijo navedenih institutov v določbah ZIntPK, in sicer tako, da se določbe Zakona o poslancih v tem smislu ustrezno spremenijo oziroma dopolnijo.

Dokument v celoti je dostopen v priponki:

 

 

Mnenje in priporočilo glede nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev DZ RS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar