Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 7. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
3. Načrt dela organizacije
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 8. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar