Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 1. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 42. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Poročilo o realizaciji Načrta dela Službe za nadzor in preiskave v letu 2018
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 1. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar