Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju

Ljubljana, 4. januarja 2019 – Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo do 31. januarja tekočega leta sporočiti spremembe v premoženjskem stanju za preteklo leto v skladu z določilom drugega odstavka 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila, ki premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto (ti ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja), in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15), in sicer nad določenimi mejnimi vrednostmi (od 1. 1. 2018 so nove):

  • Na splošnem področju:

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 144.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila organov RS in samoupravnih lokalnih skupnosti;

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 221.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila drugih naročnikov;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost iz leta 2016 ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

  • Na infrastrukturnem področju:

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 443.000 EUR brez DDV;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost iz leta 2016 ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

 

Konec meseca se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju in spremembah v premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar