Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na sestankih GRECA in Delovne skupine OECD proti podkupovanju

Ljubljana, 20. decembra 2018 – Komisija je bila v zadnjem obdobju ponovno aktivna v okviru Skupine držav proti korupciji GRECO, ki deluje v okviru Sveta Evrope, ter v okviru Delovne skupine proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, ki deluje znotraj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

V novembru je bila predstavnica komisije na rednem sestanku Biroja GRECA, kjer so obravnavali predlog Smernic za vedenje GRECO ocenjevalcev, ki so bile oblikovane na njeno pobudo. Pozornost so namenili tudi temi organizacije dogodka ob 20. obletnici GRECA, ki bo naslednje leto.

Predstavnica komisije se je nato v začetku decembra udeležila rednega zasedanja GRECA, kjer je bila v ospredju obravnava poročil za Nizozemsko, Estonijo in Poljsko, udeleženci pa so sprejeli tudi Smernice vedenja  GRECO ocenjevalcev. Na zasedanju je nastopila kot poročevalka za BiH v 3. ocenjevalnem krogu, kot ocenjevalka Nizozemske v 5. ocenjevalnem krogu, imenovana pa je bila tudi za poročevalko za enakost spolov pri GRECU.

V sklopu zasedanja se je predstavnica komisije udeležila prvega sestanka Mreže organov za preprečevanje korupcije, h kateri je komisija skupaj s 16 drugimi ustanovnimi članicami pristopila oktobra s podpisom deklaracije na protikorupcijskem dogodku na visoki ravni v Šibeniku. Na prvem sestanku mreže so udeleženci sprejeli pravila za njeno delovanje, imenovani pa so bili tudi predsednica in dva podpredsednika. Predsednica Mreže organov za preprečevanje korupcije je postala Nicoletta Parisi iz Italije, podpredsednika pa Renaud Jaune iz Francije in Dragan Sikimić iz Srbije.

V preteklem tednu je v Parizu potekalo tudi redno zasedanje Delovne skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, ki se ga je kot vodja slovenske delegacije udeležil predstavnik komisije. V okviru tokratnega zasedanja je bila v ospredju predvsem obravnava zaključkov 4. faze ocenjevanj Južne Koreje in Čila.

 

Komisija na sestankih GRECA in Delovne skupine OECD proti podkupovanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar